Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για τον τρόπο εκλογής Συνέδρων.

«Να μην αναπαράξουμε καταδικασμένα μοντέλα προχειρότητας στις εκλογές μας»Ενόψει των κομματικών διεργασιών για την εκλογή Συνέδρων και τον ορισμό Οργάνων για τον συντονισμό και τη διεξαγωγή του Συνεδρίου μας, καταθέτω τις παρακάτω σκέψεις και προτάσεις τις οποίες γνωστοποίησα ήδη (από 21/12/`12) και στον Συντονιστή της Οργανωτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, Π. Κουκουλόπουλο


  1. Το ΠΑΣΟΚ επιβάλλεται να μετρήσει τα μέλη του πριν το Συνέδριο. Να είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση Απογραφικού Δελτίου από όποιον ενδιαφέρεται να είναι μέλος του κόμματος και να έχει λόγο στις εσωτερικές του διαδικασίες. Φυσικά, να αποτελεί και προϋπόθεση συμμετοχής του στις εκλογές.
  2. Να συνταχθούν Εκλογικοί Κατάλογοι μελών κάθε νομού και Δήμου της χώρας.
  3. Με ευθύνη των ΝΟΕΣ να ελεγχθούν και επικαιροποιηθούν (με προσωπικά τηλεφωνήματα και δημόσιες προσκλήσεις για αυτόβουλες δηλώσεις των ενδιαφερόμενων) οι καταστάσεις όσων ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές για Πρόεδρο.
  4. Οι καταστάσεις αυτές αφού εκκαθαριστούν, να συμπληρωθούν (με ευθύνη της ΚΟΕΣ που θα αποστείλει κατά τόπους τα στοιχεία) με τα ονόματα όσων συντρόφων κατέθεσαν αιτήσεις διαδικτυακά ή στις Ν.Ε.
  5. Βάσει των Εκλογικών Καταλόγων που θα συνταχθούν από τις δύο αυτές πηγές, να διεξαχθούν οι εκλογές για το Συνέδριο και την ανάδειξη Οργάνων σε τοπικό, Περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.
  6. Οι εκλογές να διενεργηθούν από Δικαστικούς Αντιπροσώπους (ακόμη κι αν δεν το επιβάλλει ο νόμος για τα κόμματα, το ότι το απαιτεί για τις εκλογές επίσημων φορέων δείχνει την αξία του), ώστε να απομακρυνθεί κάθε ενδεχόμενο υποψίας για νοθεία ή προχειρότητα (δυστυχώς το παρελθόν μας δεν είναι «λευκό» επί του θέματος).
  7. Επιβάλλεται η ύπαρξη προθεσμίας στην υποβολή των Απογραφικών Δελτίων.
  8. Οι εγγραφές να λήξουν μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ώστε το κόμμα να έχει το χρόνο να συντάξει τους Εκλογικούς Καταλόγους (από τη συμμετοχή θα προκύψει και το εκλογικό μέτρο) για την ανάδειξη Συνέδρων και μελών Οργάνων.

Πιστεύω πως το ΠΑΣΟΚ στη συγκεκριμένη συγκυρία, θα ΠΡΕΠΕΙ να δώσει στη δύσπιστη κοινωνία δείγματα αξιοπιστίας, καθαρότητας και σοβαρότητας ξεκινώντας από τα του οίκου του.

Δίνοντας προτεραιότητα στην συγκρότηση και εξυγίανση του μηχανισμού του κι όχι στην εμφάνιση «πλήθους μελών», εφαρμόζοντας νόμιμες, διαφανείς και αδιαμφισβήτητες διαδικασίες που αποτρέπουν όχι μόνο πονηριές και «υπερβάσεις» αλλά και σχόλια ή καταγγελίες, εξασφαλίζει:

κατά βάση και πρωταρχικά την ΕΚΤΙΜΗΣΗ των ίδιων των μελών του
και μετά της υπόλοιπης κοινωνίας,
που είναι βέβαιο πως θα παρακολουθεί από κοντά τον τρόπο που θα επιχειρήσουμε μέσω του Συνεδρίου μας, να χτίσουμε ένα ΚΑΝΟΝΙΚΟ όπως όλοι επιθυμούμε, κόμμα.

Συντροφικά
ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
πρ. Υποψήφια Βουλευτής νομού ΣΕΡΡΩΝ