Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.


  • Υπολογίσιμο παράγοντα στο Ευρωπαϊκό Καταναλωτικό Κίνημα αποτελεί η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών, η ΕΠΚΑΣ, αφού παρότι περιφερειακή Ένωση (με έδρα και αρμοδιότητα τις Σέρρες), εκπονεί πρόγραμμα σε συνεργασία με ισχυρές εθνικές Οργανώσεις Καταναλωτών δύο Ευρωπαϊκών κρατών.
  • Πρόκειται για τις Καταναλωτικές Οργανώσεις της Ιταλίας με έδρα τη Ρώμη και της Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι, που μαζί με την ΕΠΚΑΣ, συμπράττουν στην υλοποίηση έρευνας με θέμα: « Ευκαιρίες δια βίου μάθησης – Δυνατότητες πρόσβασης και ευκαιρίες εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ».
 
Η τρίτη και τελευταία συνάντηση των εταίρων, έγινε στις Σέρρες την περασμένη Πέμπτη. Τριάντα περίπου εκπρόσωποι των τριών Οργανώσεων κατέθεσαν τις τελικές τους προτάσεις πάνω στο θέμα, επισημαίνοντας και τα προβλήματα των ΑΜΕΑ ως καταναλωτών.
  • Ο βασικός στόχος του προγράμματος που ανέλαβαν να υλοποιήσουν, είναι να διερευνηθούν και να φωτιστούν τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην πρόσβασή τους  τόσο σε υπηρεσίες και κέντρα εκπαίδευσης όσο και σε σημεία διάθεσης αγαθών.
  • Στο κοινό τους πρόγραμμα οι τρείς Οργανώσεις, κατέγραψαν τα δεδομένα στις χώρες τους, διαπιστώνοντας λίγο πολύ κοινά προβλήματα και ελλείψεις στις διευκολύνσεις ένταξης των αναπήρων στην καθημερινότητα των αστικών και μη κέντρων.
  • Η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, θα συμπεριληφθούν στην τελική τους έκθεση μαζί με τις προτάσεις τους, με σκοπό να διανεμηθούν σε κυβερνητικούς και μη, καθώς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ευρώπης, αλλά και Συλλόγους ΑΜΕΑ, με σκοπό τη βελτίωση των δεδομένων πρόσβασης, μετακίνησης και διαβίωσης των αναπήρων πολιτών.
  • Το κύριο μέρος των εργασιών αναπτύχθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου, ενώ η τριήμερη φιλοξενία στις Σέρρες, περιλάμβανε και επισκέψεις σε κοντινά αξιοθέατα καθώς και στο Κέντρο θεραπευτικής Ιππασίας στο Νέο Σκοπό.
  •  Από την πλευρά της ΕΠΚΑΣ υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος είναι η Γεν. Γραμμ. της Ένωσης Χρύσα Μπουφίδου (στη φωτό πάνω αριστερά), από την ADICONSUM της Ιταλίας η Paola Pendenza  (δεξιά στη φωτό) και από την N.A.C. P.P.P.S. της Ρουμανίας η Gabriela Tudor (κέντρο), που δήλωσαν ενθουσιασμένες από την πόλη μας και τη φιλοξενία.
  •  Στη συνάντηση των Σερρών  συμμετείχαν και εκπρόσωποι Συλλόγων Αναπήρων και από τις τρείς χώρες.
ΦΩΤΟ: Α.Π.-Καθρέφτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: